ردکردن این

فضای باز

مخاطبان ما تمام افراد جامعه با هر جنسیت، سن وسطح آمادگی جسمانی می باشند.

مشتریان ما پارک های شهرداری، مدارس، مجموعه های تفریحی وغیره.

مزایای پارک استریت ورک اوت؟

1.در مقایسه با سایر لوازم و تجهیزات ورزشی کم هزینه می باشد. 2.قابل باز و بسته کردن، بزرگ و کوچک کردن، جمع آوری وهر گونه تغییرات می باشد. 3.این ورزش حالت نمایشی داشته و تماشگران زیادی جذب می کند که خود باعث افزایش مشتریان مجموعه های تفریحی می باشد.

Outdoor Equipment

MO-002

Outdoor Equipment

MO-004

MO-006

Outdoor Equipment

MO-001

Outdoor Equipment

MO-003

Outdoor Equipment

MO-005

MO-007

عضویت در خبرنامه